Hankinnat Kiinasta

Valtaosa teknisiä tuotteita valmistavista kiinalaisyrityksistä tuntee tuotteensa erittäin hyvin. Kuitenkin tuotteiden ja toiminnan laatua koskien kansainvälinen rima saattaa olla korkealla, erityisesti jos yrityksellä ei ole aiempaa vienti-kokemusta. Väärinkäsityksiä saattaa aiheutua vaikkapa erilaisesta aikakäsi-tyksestä ja työn tarkkuuden vaatimuksista.

Kulttuurin tuntemisen ohella Kiinassa onnistuminen edellyttää toimintatapojen tuntemista, olosuhteiden omaksumista, pitkäjännitteisyyttä ja partnereiden kunnioittamista.  Intressien tulee olla yhteisiä ja tavoitteiden sekä aikataulujen selkeitä kaikille osapuolille.

Kiinasta suoritettaviin ostoihin liittyen ENTEQin palvelutarjonta kattaa koko hankintaketjun mukaan lukien mm. tuotteiden ja toimittajien haku, valmistajien auditoiminen, tehdasvierailut, hankintakonseptin määrittäminen, pakkaaminen ja merkkauttaminen, logistiikka, toimitustarkastukset sekä hyväksyntään ja dokumentointiin liittyvä toiminta.

Koska Kiinassa saatavilla olevat valmiit tuotteet eivät aina vastaa ostajan tarpeita, tuotteita joudutaan ajoittain mukauttamaan tai teettämään kokonaan uudella suunnittelulla. Tällöin ENTEQ toimii käytännön työkaluna täydentävän tiedon välittämisessä sekä muutosten valvonnassa.

Hankintaan oleellisesti liittyvä laadun varmistaminen toteutetaan joko ENTEQin omin resurssein, tai ENTEQin valvomana kolmannen osapuolen toimesta.

Hankinnoissakin oikeat partnerivalinnat ja yhteneväiset intressit ovat onnistumisen edellytys Kiinan markkinoilta. 

 • CIEPEC 2019-messut Pekingissä

  China Association of Environmental Protection Industry järjestää 12.-14.6.2019 Pekingissä jo 17. ympäristöteknologia messut.

  Lisätietoja: http://www.chinaenvironment.org/en.htm

   
 • Ympäristötoimialan yrityksille

  Kiinalainen yhteistyökumppanimme BEIJING ENVIRONMENT SANITATION ENGINEERING Co. (BESG) hakee kansainvälistymishankkeensa investointikohteeksi ympäristötoimialalla palveluita tuottavaa suomalaisyritystä.

  BESG on Kiinan valtion omistama vuonna 1949 perustettu suuryritys, joka on erikoistunut katujen puhtaanapitoon, jätteen keräykseen, kuljetukseen, kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Yrityksen pääpaikka on Peking ja se toimii 13 Kiinan provinssissa.  

  Lisätietoja: Kai Stenberg, 050-539 9828 

   
 • Yhteistyössä

  Asia-Finland Law Consulting Ltd.

             

  Enteqin pitkäaikaisena juridisena partnerina Kiinassa, Vietnamissa ja muualla Aasiassa toimii Asia Finland Law Consulting.